Könyvtáros

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatói feladatok, feldolgozó munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros/informatikus-könyvtáros diploma,

        Könyvtárban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldásra törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Pályakezdők esetén a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalat felsorolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muhi Orsolya nyújt, a 06-34/344-631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/4-2. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/4-2., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Muhi Orsolya részére a muhi.orsolya@jmvk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Muhi Orsolya, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókkal személyes beszélgetés, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény honlapja www.jmvk.hu - 2016. november 23.

        Komárom Város honlapja www.komarom.hu - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826263   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.