Hangosító, technikai munkatárs

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

hangosító, technikai munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Erzsébet liget 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A művelődési központ valamennyi hangtechnikai, elektroakusztikai, színpadi elektroakusztikai, utasítás és műsor hang-, mobil hangtechnikai eszközeinek, berendezéseinek kezelése, karbantartása, gondozása, javítása.
• Kiépíti a rendezvényekhez szükséges hangtechnikai berendezéseket és üzemelteti azokat.
• Az igényeknek és elvárásoknak megfelelően kidolgozza és elkészíti a JMSZK rendezvényeinek hanganyagát. • Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó eszközökről és anyagokról. • Őrzi és leltárszerűen tárolja az előadások rögzített hanganyagait. • Másolja, ill. rögzíti a zenei és műsoros video anyagokat. • Szükség esetén részt vesz a rendezvényekhez kötődő szállítási munkákban és anyagbeszerzésekben, az intézmény gépkocsijával.
• Indokolt esetben köteles más, a munkakörébe nem tartozó munkát is elvégezni

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középszintű műszaki végzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hangosítói gyakorlat és/vagy

        legalább B kategóriás jogosítvány és/vagy

        számítástechnikai ismeret és/vagy

        angol nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dékány Tibor műszaki vezető nyújt, a 89/313-905 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Erzsébet liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1136/2016. , valamint a munkakör megnevezését: hangosító, technikai munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Erzsébet liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1136/2016., valamint a munkakör megnevezését: hangosító, technikai munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ részére a jmk@jmkpapa.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, Veszprém megye, 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálási határidején belül a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jmkpapa.hu - 2016. november 8.

        facebook.com/jmkpapa.hu - 2016. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jmkpapa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812977   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.