Családsegítő

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális végzettség a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet II. számú mellékletében foglalt képesítési előírásoknak megfelelően,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ezen vagy hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biznyítvány

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását. illetőleg hozzájárulása a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a páylázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó László nyújt, a 57/446-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2016/11 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2016/11, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Szabó László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követő képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászszentandrás Önkormányzat hírdetőtáblája - 2016. október 11.

        Jászszentandrás Község Honlapja - 2016. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763354   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.