Szociális gondozó

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászszentandrás Községi Önkormányzat

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 97.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi gondozói körzetben házi segítségnyújtás, személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem lépesek és róluk nem gondoskodnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3.sz. melléklete szerint,

        Magyar állampolgáráságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt, letelepedett

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi igazolvány

        iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kéri-e a pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását illetőleg hozzájárulása a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bártfai Tímea nyújt, a 57446-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016/11 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Jászszentandrás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016/11, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Személyesen: Szabó László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követő első képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszszentandras.hu - 2016. október 7.

        Önkormányzat hírdetőtáblája - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757432   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.