Családsegítő

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítéshez, illetve a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása (az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        gyermekvédelem területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B Kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

        Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997. évi XXXI. tv 15. § (8) bekezdésében meghatározott, foglalkoztatását kizáró okok nem állnak fenn.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

        Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk (2-3 oldal terjedelemben).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baginé Gavaldik Lívia, intézményvezető nyújt, a 30 / 57 67 960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat az intézmény vezetői teamje személyesen is meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750020   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.