Aljegyző

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében, továbbá a jegyző által meghatározott feladat, és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén helyettesítése, a jegyző által meghatározott titkársági, testületi, szociális igazgatási, adóigazgatási feladatok ellátása. Szerződések, szabályzatok, rendeletek, tervezetek, előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz munkavégzés, kiemelkedő munkabírás, önállóság, kiváló együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm.rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal; iskolai végzettséget/eket, képzettséget/eket tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; nyilatkozat arról, hogy a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ádám Mónika jegyző nyújt, a 06-57/550-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3291/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3291/2016, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton dr. Ádám Mónika jegyző részére a jegyzo@jaszkiser.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszkiser.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822334   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.