Városrendészeti csoportvezető

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászberényi Polgármesteri Hivatal

városrendészeti csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Déryné ut 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/30. pont szerint

Ellátandó feladatok:

- az önkormányzati rendészeti szervezet tagjainak irányítása, - szolgálatvezénylés készítése a rendészeti szerv tagjai számára,
- kapcsolattartás a kijelölt rendőrségi vezetőkkel,
- a rendészeti szerv tagjai képzésének, továbbképzéseinek szervezése,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- egyes rendészeti feladatok ellátása, a kapcsolódó adminisztratív teendők teljes körű ellátása,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2997-21/2015. számú Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség (közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen szerzett szakképzettség),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

        6 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hivatásos állományi jogviszonyban szerzett tapasztalat (rendőrségi, honvédségi), - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közterület - felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        biztonságtechnikai vagy őrző-védő cégnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó fényképes szakmai önéletrajza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

        - három hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

        - végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról szóló nyilatkozat,

        - a pályázó elérhetősége (email, valamint telefon),

        - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lányi László Városüzemeltetési Iroda irodavezetője nyújt, a 57/505-771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/8068/2016. , valamint a munkakör megnevezését: városrendészeti csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/8068/2016., valamint a munkakör megnevezését: városrendészeti csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.
A pályázatokat a jegyző értékeli.
A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt.
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. Jászberény Város Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászberény Város honlapja - 2016. szeptember 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736987   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.