Kisgyermeknevelő

Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Legfeljebb 2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szent István Körút 18-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

        Magyar állampolgárság • Büntetlen előélet • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Csecsemő-és kisgyermeknevelő BA,

        1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképes szakmai önéletrajz • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata • Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Mónika nyújt, a 06-57-412-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/16 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szent István krt. 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/16, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

        Személyesen: Tóth Mónika, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szent István Körút 18-20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815039   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.