Építéshatósági ügyintéző

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, 29/2012. (III.7.) Korm.r. 1. melléklet 15. a) aa),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő kikötése

        Kttv. 85-87. § - a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítván

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Renáta Judit nyújt, a 57/540-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2982-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jászapáti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2982-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton Biróné dr. Boros Anikó részére a titkarsag@ejaszapati.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Biróné dr. Boros Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Dr.Szlovencsák Imre út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró szerv a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászapáti Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszapati.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833699   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.