Építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályán

építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 6-8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésfelügyeleti igazgatási feladatkör 1. számú melléklet 15. pont a) bekezdés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. § alapján, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján

        egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

        vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

        megfelelés a Kttv. 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjának

        legalább 3 éves építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági területen szerzett szakmai gyakorlat, mely igazolása során az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi-műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni

        munkaköri orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        építésügyi vizsga (A, B és C témakörben)

        közigazgatási alapvizsga

        közigazgatási szakvizsga

        B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal)

        szakmai gyakorlati idő igazolása

        három hónapnál nem régebbi, új típusú hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az igénylő lapon a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” feltételt kell megjelölni

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályazat benyújtásakor fennáll-e

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dusa Zsuzsanna állami főépítész / osztályvezető nyújt, a 56/523-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01772-13/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/01772-13/2016., valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el;
A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja;
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754748   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.