Védőnő

Jánosháza Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségház-Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9545 Jánosháza, Ifjúság utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnő ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jánosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2234/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Jánosháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2234/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton dr. Szalai-Németh Bettina aljegyző részére a nemeth.bettina@janoshaza.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szükség esetén szolgálati lakás is biztosított.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820263   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.