Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Pénzügyi-Számviteli Osztályára

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvvezetés, pénztári és banki alapbizonylatok (szállító-vevő számlák és egyéb tételek) kontírozása, főkönyvi könyvelése. Személyi juttatások könyvelése és feladások készítése és könyvelése. Főkönyv és analitikák egyeztetése. Szállító számlák könyvelése, adóbevallások összeállításában való aktív közreműködés. Részvétel az időközi zárásokban, adatszolgáltatási kötelezettségek összeállításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Szakirányú középfokú szakképzettség és/vagy államháztartási, vagy vállalkozási szakon mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        Megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs és problémamegoldó készség, nagyfokú felelősségérzet, önállóan és csapatban is jó teljesítmény, alkalmazkodás, munkabírás, terhelhetőség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, (munkába lépés feltétele érvényes erkölcsi bizonyítvány megléte),

        Költségvetési, pénzügyi területen szerzett tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        4 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási költségvetésben eltöltött 1-2 év,

        Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        EcoStat program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az arra jogosult személyek megismerhetik,

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait az Intézet a törvényi előírásoknak megfelelően kezelhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47./2016./ÁLL. , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47./2016./ÁLL., valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ.

        Elektronikus úton Percze Szabolcs Pénzügyi-Számviteli osztályvezető részére a percze.szabolcs@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezési határidőig továbbá az előírt feltételeknek megfelelően benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt jelentkezőket személyes meghallgatásra hívjuk be. A jelentkezéseket bizalmasan kezeljük, és az eredményről e-mailben, telefonon tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük a jelentkező nevét, valamint a „jelentkezés_ pénzügyi – számviteli ügyintéző” megnevezést feltüntetni, továbbá a motivációs levélben megjelölni az adatbázisban szereplő azonosítószámot: 47./2016./ÁLL., valamint a pozíció megnevezését: pénzügyi – számviteli ügyintéző.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756400   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.