Neonatológus / Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Neonatológiai Intenzív Centrum ( NIC-PIC II.) Osztályára

Neonatológus / Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő osztályos orvos feladatát az érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok és az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
Az önálló osztályként működő Neonatológiai Intenzív Centrum. Profilja: Regionális Koraszülött Centrum, mely 20 ágyas Újszülött részlegből áll. Szakambulanciái: Koraszülött utógondozás, pathológiás újszülött kontroll, gyógytorna.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma

        Neonatológia szakvizsga

        Csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Neonatológiában jártas gyermekorvos

        Újszülött, koraszülött intenzív ellátásban szerzett jártasság

        kórházi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével

        motivációs levél

        orvosi diploma és a szakvizsga másolata

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről

        nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: Neonatológus / Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos .         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2016/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: Neonatológus / Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos .

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: a jelentkezéseket az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére kérjük eljuttatni.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító számot: 52/2016/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: „Neonatológus/csecsemő gyermekgyógyász szakorvos”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820239   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.