Rezidens orvos

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Akkreditált betegellátó osztályaira (több szakterületre)

REZIDENS orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A fekvő és járó-betegellátás orvosi feladatainak elvégzése, a betegek kivizsgálása és gyógyítása szakorvos irányítása mellett történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Orvosi diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a pályázó személyi adataival, elérhetőségével

        képesítést igazoló okiratok másolata

        orvosi alap-nyilvántartási igazolás

        érvényes működési engedély, (vagy igazolás annak igényléséről)

        érvényes MOK tagsági igazolás, (vagy igazolás annak igényléséről)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2016/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: REZIDENS orvos.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2016/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: REZIDENS orvos.

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatását Bíráló Bizottság végzi. Intézményünk a nyertes pályázóval közösen Szándéknyilatkozatot nyújt be az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ részére a támogatott rezidensi álláshely elnyerése érdekében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009 (VI.12.) Korm. rendelet, és a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: a jelentkezéseket a orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére kérjük eljuttatni.
A pályázati dokumentáción az alábbiakat kérjük feltüntetni:
Az azonosító számot: 51/2016/PÁ., valamint a pozíció megjelölését: Rezidens orvos választott szak megjelölésével.
2015. július 1-ét követően a támogatott szakképzésben újonnan belépő rezidensek központi foglalkoztatása valósul meg. A belépő rezidensek munkáltatója: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK). Kijelölt elsődleges képzőhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Rendelőintézet.
Betölthető szakterületek: Belgyógyászat, intenzív, sürgősségi, neurológia, sebészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat, és pszichiátria.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja:
Az ENKK-nál a közalkalmazotti jogviszony megkötését, továbbá a szakképzést irányító Egyetemnél a szakképzési jogviszony elindítását követően a munkakör azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815179   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.