Szakorvos (bőrgyógyász, ortopédia, reumatológia, fül-orr-gégész, szemész)

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet XX. Szakrendelő
Bőrgyógyászati, Orthopédiai, Reumatológiai, Fül- Orr- Gégészeti, Szemészeti szakrendeléseire

SZAKORVOS (bőrgyógyász, ortopédia, reumatológia, fül-orr-gégész, szemész)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1203 , Ady Endre utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ady Endre utcai Szakrendelőben működő szakrendeléseken (bőrgyógyász, ortopédia, reumatológia, fül-orr-gégész, szemész) szakorvosi feladatok ellátása, teljes vagy részmunkaidőben, illetve vállalkozói jogviszonyban. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kiemelt bérezés
vagy a vállalkozói szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        a munkakörre előírt orvosi alkalmasság

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság

        orvosi diploma

        a választott szakterületnek megfelelő szakvizsga:

        bőrgyógyászat, vagy orthopédia, vagy reumatológia, vagy fül-orr-gégészet, vagy szemészet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével

        motivációs levél

        orvosi diploma és a szakvizsga másolata

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2016/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS (bőrgyógyász, ortopédia, reumatológia, fül-orr-gégész, szemész).         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2016/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS (bőrgyógyász, ortopédia, reumatológia, fül-orr-gégész, szemész).

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: a jelentkezéseket az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére kérjük eljuttatni.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító: 49/2016/PÁ, valamint a munkakör megnevezését: „…….. a választott szakterület szerinti szakorvos”.
A pályázat felhívásban kérjük megjelölni, ha a munkakört csak részmunkaidőben vagy vállalkozóként tudná betölteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815177   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.