Oxyológus szakorvos vagy szakorvosjelölt

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Sürgősségi Betegellátó Osztályára

Oxyológus szakorvos vagy szakorvosjelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sürgősségi szakorvosi (szakorvosjelölti) feladatok ellátása a jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának, megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Az osztály orvosai műszakos munkarendben dolgoznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kiemelt bérezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma

        oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga, vagy

        folyamatban lévő sürgősségi orvostani szakvizsga

        a munkakörre előírt orvosi alkalmasság

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Sürgősségi területen szerzett szakorvosi gyakorlat

        további szakvizsga: aneszteziológia és intenzív terápia, vagy neurológia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével

        motivációs levél

        orvosi diploma és a szakvizsga másolata

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2016/PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: Oxyológus szakorvos vagy szakorvosjelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2016/PÁ., valamint a munkakör megnevezését: Oxyológus szakorvos vagy szakorvosjelölt.

        Elektronikus úton Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: a jelentkezéseket az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére kérjük eljuttatni.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító: 46/2016/PÁ, valamint a munkakör megnevezését: „sürgősségi szakorvos vagy szakorvosjelölt”.
A pályázati felhívásban kérjük megjelölni, amennyiben csak részmunkaidőben tudná a munkakört betölteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815174   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.