Csecsemő-gyermekápoló

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Neonatológiai Intenzív Centrumába és Újszülött részlegére

CSECSEMŐ-GYERMEKÁPOLÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakdolgozók feladataikat a munkakörükhöz előírt végzettségüknek és szakmai kompetenciájuknak megfelelően, a munkaköri leírásuk, valamint az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján végzik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        a jelentkezési területnek megfelelő oklevél:

        Csecsemő – gyermekápoló (54), vagy

        Gyermek Intenzív szakápoló (54) vagy

        Korábbi gyermekápoló, vagy

        Gyakorló csecsemő - gyermekápoló (52).

        egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        újszülött, koraszülött csecsemők ellátásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a jelentkező személyes adatait, elérhetőségét (telefon, e-mail),

        iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata,

        érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagság igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot büntetlen előéletről,

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016/ÁLL. , valamint a munkakör megnevezését: CSECSEMŐ-GYERMEKÁPOLÓ.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016/ÁLL., valamint a munkakör megnevezését: CSECSEMŐ-GYERMEKÁPOLÓ.

        Elektronikus úton Monár Beatrix ápolási igazgató részére a apig@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molnár Beatrix ápolási igazgató, Budapest, 1204 , Köves út 1. Főépület földszint .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. november 15.

        Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara honlapja (www.meszk.hu) - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezés módja elektronikus úton:
A jelentkezéseket Molnár Beatrix ápolási igazgató részére az apig@jahndelpest.hu e-mail címre kérjük eljuttatni, feltüntetve: csecsemő- gyermekápoló munkakör és 64/2016/ÁLL. hivatkozási szám.
Jelentkezés módja személyesen:
A jelentkezéseket a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Ápolási Igazgatóságán kérjük leadni Molnár Beatrix ápolási igazgató részére, a 1204 Budapest, Köves út 1. Fő épület, Igazgatósági folyosón.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815169   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.