Pszichiáter szakorvos vagy szakorvosjelölt

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Pszichiátriai Osztályain

Pszichiáter szakorvos vagy szakorvosjelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 XX.kerület, Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pszichiátriai szakorvosi (szakorvosjelölti) feladatok a munkaköri leírásban meghatározottaknak megfelelően.
A kinevezésre kerülő szakorvos a feladatait az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, és az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata előírásainak megfelelően, továbbá a szakmai kompetenciák, a szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján a munkaköri leírásában meghatározottak szerint végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma, /pszichiátria szakvizsga,

        jelentkezhet még közvetlen szakvizsga előtt álló pszichiátria szakos szakorvosjelölt is.

        a munkaköre előírt munkaköri alkalmasság,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        További szakvizsga: Orvosi Rehabilitáció szakvizsga.

        Pszichiátriai betegellátásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével,motivációs levél,

        orvosi diploma, és a szakvizsga másolata,

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről,

        nyilatkozat ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40./2016.PÁ , valamint a munkakör megnevezését: Pszichiáter szakorvos vagy szakorvosjelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40./2016.PÁ, valamint a munkakör megnevezését: Pszichiáter szakorvos vagy szakorvosjelölt.

        Elektronikus úton Dr.Dobosi Zsolt Orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház honlapja - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozási számokat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító: 40./2016/PÁ, valamint a munkakör megnevezését: „Pszichiáter szakorvos”
A pályázati felhívásban kérjük megjelölni, ha csak részmunkaidőben tudná a munkakört betölteni. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759166   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.