Szakorvos

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán

SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 XX.kerület, Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A kinevezésre kerülő osztályos orvos feladatát az érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok és az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A 18 ágyas interdiszciplináris Anaeszteziológiai – Intenzív Betegellátó Osztályhoz 10 műtő, anaeszteziológiai ambulancia, fájdalom ambulancia is tartozik. Az osztály látja el az intézeti reszuszcitációs szolgálatot. Az osztály orvosai műszakos munkarendben dolgoznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kiemelt bérezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma és aneszteziológia -intenzívterápia szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével,

        motivációs levél,

        orvosi diploma és a szakvizsga másolata,

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről,

        nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34./2016./PÁ , valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34./2016./PÁ, valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS.

        Elektronikus úton Dr.Dobosi Zsolt Orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél- pesti Kórház Rendelőintézet honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati dokumentáción kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: 34./2016/PÁ, valamint a munkakör megnevezését: „Aneszteziológia és intenzív terápia szakos szakorvos”
A pályázati felhívásban kérjük megjelölni, ha csak részmunkaidőben tudná a munkakört betölteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757442   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.