Szakorvos

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház - XX.Ady Ende utcai Rendelőintézete
Bőrgyógyászati,Ortopédiai, Fül-Orr-Gégészeti, Szemészeti szakrendeléseire

SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1203 XX.kerület, Ady Endre utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ady Endre úti Szakrendelőben működő szakrendeléseken (bőrgyógyász, vagy ortopédus, fül-orr-gégész, szemész) szakorvosi feladatok ellátása,teljes vagy részmunkaidőben, illetve vállalkozói jogviszonyban. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kiemelt bérről szóló megállapodás, vagy a vállalkozói szerződés megálapodása rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvosi diploma, / a választott szakterületnek megfelelő szakvizsga:

        bőrgyógyászat, vagy

        orthopédia, vagy

        fül - orr- gégegyógyászat, vagy

        szemészet szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival, elérhetőségével, motivációs levél,

        orvosi diploma és a szakvizsga másolata,

        érvényes működési engedély, és érvényes Orvosi Kamarai tagsági igazolás,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, büntetlen előéletről,

        nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36./2016./PÁ. , valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36./2016./PÁ., valamint a munkakör megnevezését: SZAKORVOS.

        Elektronikus úton Dr.Dobosi Zsolt Orvosigazgató részére a orvos@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél- pesti Kórház Rendelőintézet honlapja - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozási számokat kérjük feltüntetni: pályázati azonosító: 36./2016/PÁ, valamint a munkakör megnevezését: „…….a választott szakterület szerinti szakorvos”
A pályázati felhívásban kérjük megjelölni, ha a munkakört csak részmunkaidőben, vagy vállalkozóként tudná betölteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744655   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.