Diplomás ápoló / szakápoló

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Fekvőbeteg - ellátó oszályaira

DIPLOMÁS ÁPOLÓI / SZAKÁPOLÓI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatait a gyógyító team tagjaként látja el a végzettségének - szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Egészségügyi Főiskolai – diplomás ápolói oklevél, (ápolás - betegellátás BSc. szakon szerzett oklevél), vagy

        Ápoló (54) oklevél, vagy

        Felnőtt szakápolói végzettség.

        egészségügyi alkalmasság,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A jelentkező személyi adatai, elérhetősége,

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

        érvényes működési engedély,

        érvényes szakdolgozói kamarai tagsági igazolás,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési dokumentációjába az eljárásban résztvevő betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41./2016./ÁLL. , valamint a munkakör megnevezését: DIPLOMÁS ÁPOLÓI / SZAKÁPOLÓI.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41./2016./ÁLL., valamint a munkakör megnevezését: DIPLOMÁS ÁPOLÓI / SZAKÁPOLÓI.

        Elektronikus úton Molnár Beatrix Ápolási Igazgató részére a apig@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. szeptember 15.

        Magyar Szakdolgozói Kamara - www.meszk.hu - 2016. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezést elektronikus úton: Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére címezve az apig@jahndelpest.hu email címen keresztül kérjük eljuttatni, amelyen legyen feltüntetve a munkakör megnevezése és az azonosítószám: „Diplomás Ápolói/ szakápolói munkakör” és 41./2016./ÁLL.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731307   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.