Intenzív szakápoló

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályára - kiemelt bérezéssel

INTENZÍV SZAKÁPOLÓI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakdolgozók feladataikat a gyógyító team tagjaként látják el, a munkakörükhöz előírt végzettségüknek és szakmai kompetenciájuknak megfelelően, a munkaköri leírásuk, valamint az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kiemelt bérezés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        /Felnőtt intenzív szakápoló (55), vagy

        felnőtt aneszteziológai – intenzív betegellátó szakápoló (54), vagy

        diplomás ápolói.

        egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a jelentkező személyes adatai, elérhetősége; (telefon, e-mail),

        szakmai önéletrajz,

        iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata,

        érvényes működési engedély,

        érvényes kamarai tagság,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot büntetlen előéletről; nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36./2016./ÁLL. , valamint a munkakör megnevezését: INTENZÍV SZAKÁPOLÓI.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36./2016./ÁLL., valamint a munkakör megnevezését: INTENZÍV SZAKÁPOLÓI.

        Elektronikus úton Molnár Beatrix Ápolási Igazgató részére a apig@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molnár Beatrix Ápolási Igazgató, Budapest, 1204 , Köves út 1. Főépület Földszint Igazgatósági folyosó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. szeptember 15.

        Magyar Szakdolgozói Kamara - www.meszk.hu - 2016. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja:
A jelentkezési anyagot elektronikus úton Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére kérjük eljuttatni az apig@jahndelpest.hu email címre, feltüntetve a munkakör megnevezését és a hivatkozási számot: intenzív szakápoló munkakör - 36./2016./ÁLL
vagy
személyesen a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Ápolási Igazgatóságán, 1204 Budapest, Köves út 1. Főépület, Igazgatósági folyosó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731306   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.