Radió-farmakológiai szakasszisztens / izotóp asszisztens

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Központi Radiológiai Osztály – IZOTÓP részlegére

RADIÓ-FARMAKOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS / IZOTÓP ASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Köves út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatait a munkakörhöz előírt végzettségnek és szakmai kompetenciának megfelelően, a munkaköri leírás, valamint az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        /Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (55), vagy

        Radio-farmakológiai szakasszisztens (54), vagy

        Nukleáris medicina szakasszisztens (54), vagy

        Gyakorló képi diagnosztikai és nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztensi (52), vagy

        Izotóp asszisztensi (52) képesítés.

        egészségügyi alkalmasság; büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nukleáris medicina területéhez kapcsolódó járóbeteg-ellátásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a jelentkező személyes adatai, elérhetősége;(telefon, e-mail),

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai és szakmai végzettségét igazoló okiratok másolata,

        érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagság igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozatot büntetlen előéletről; nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44./2016./ÁLL. , valamint a munkakör megnevezését: RADIÓ-FARMAKOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS / IZOTÓP ASSZISZTENS.         Postai úton, a pályázatnak a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1204 Budapest, Köves út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44./2016./ÁLL., valamint a munkakör megnevezését: RADIÓ-FARMAKOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS / IZOTÓP ASSZISZTENS.

        Elektronikus úton Molnár Beatrix Ápolási Igazgató részére a apig@jahndelpest.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Molnár Beatrix Ápolási Igazgató, Budapest, 1204 , Köves út 1. Főépület Földszint, Igazgatósági folyosó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2016. szeptember 15.

        Magyar Szakdolgozói Kamara honlapja - www.meszk.hu - 2016. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelentkezés módja:
elektronikus úton: Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére címezve
apig@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül eljuttatni.
Kérjük a munkakör megnevezését és a pályázati azonosító számot feltüntetni: radio -farmakológiai szakasszisztens /asszisztensi munkakör,
azonosító szám: 44./2016/ÁLL vagy
személyesen: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház – Ápolási Igazgatóságán,
1204.Budapest, Köves út 1. Fő épület, Igazgatósági folyosó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731304   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.