Gondnok

IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Virágpiac tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondnoki feladatok ellátása a IV.SZ.GMK-ban, valamint a működtetett óvodákban, bölcsődékben és táborban. Karbantartók munkájának szervezése, irányítása. 3 hónapos próbaidő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ címére történő megküldésével (9021 Győr, Virágpiac tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/618/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a IV. Sz. Gazdasági Működtető Központ címére történő megküldésével (9021 Győr, Virágpiac tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/618/2016, valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

        Elektronikus úton Ragányi Gyula igazgató részére a titkarsag@4gmk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772188   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.