Művelődésszervező-könyvtáros

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

A munkavégzés helye
Fejér megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

művelődésszervező-könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési, könyvtárosi feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. • Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. • Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. • Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében és megvalósításában való aktív részvétel. • biztosítása.
• Testvér-települési kapcsolatokkal összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) • Iszkaszentgyörgy Község közösségi oldalainak kezelése.
• Iszkaszentgyörgy Község kulturális marketingjének biztosítása.
• Testvér-települési kapcsolatokkal összefüggő feladatok. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú közművelődési szakember,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • motivációs levél

        • végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

        • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik

        • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tárgyalás nyílt vagy zárt ülésen történhet

        • a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a 0622441010, 06205054560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-875-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező-könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy , Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-875-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező-könyvtáros.

        Személyesen: Gáll Attila, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület nyílt ülésen dönt – amennyiben a pályázó nem kéri zárt ülés tartását.

A pályázat elbírálásának határideje: 2029. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.iszkaszentgyorgy.hu - 2018. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.

ID: 3448709   Megjelentetés dátuma: 2018.07.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.