Óvodapedagógus

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 15-től 2023. augusztus 14-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Vezetői megbízás keretében: A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok, az intézmény-irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila polgármester nyújt, a 0622441010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-545-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy , Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-545-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Személyesen: Gáll Attila, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.iszkaszentgyorgy.hu - 2018. május 10.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 10.

ID: 3386959   Megjelentetés dátuma: 2018.05.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.