Pedagógiai asszisztens

Ispotály Utcai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ispotály Utcai Óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Ispotály utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        Cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai asszisztens ( OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs ( OKJ 54 140 02) szakképesítés,

        Főiskolai/egyetemi végzettség és pegagógus szakképzettség,

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erküölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizásó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalttakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekesné Percze Magdolna nyújt, a 06/52-418-974 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ispotály Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Ispotály utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Ispotály Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Ispotály utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Kerekesné Percze Magdolna részére a ispotaly@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kerekesné Percze Magdolna, Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Ispotály utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831933   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.