Konyhalány

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet

Konyhalány

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Isaszeg Város Önkormányzat intézményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martonné Lukács Ildikó nyújt, a 06-28-582-712 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Városüzemeltető Szervezet címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Madách I. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 550. , valamint a munkakör megnevezését: Konyhalány .         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Városüzemeltető Szervezet címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Madách utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 550., valamint a munkakör megnevezését: Konyhalány .

        Személyesen: Martonné Lukács Ildikó, Pest megye, 2117 Isaszeg, Madách I. u. 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen benyújtott pályázatot az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatója által alakított bizottság bírálja el. Az elbírálást megelőzően személyes meghallgatásra kerülhet sor. A bíráló bizottság a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761571   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.