Óvodapedagógus

Isaszegi Bóbita Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Isaszegi Bóbita Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2117 Isaszeg, Vadász utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.A helyi pedagógiai programnak megfelelően, 3-7 éves gyermekek testi,lelki,szellemi fejlődésének elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus szakképzettség,

        Bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A tevékenységközpontú nevelési program ismerete és a benne eltöltött szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata, amennyiben rendelkezik egészségügyi alkalmassági kiskönyvvel, annak másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kiss Márta óvodavezető nyújt, a 06-28-495-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Vadász utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Isaszegi Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2117 Isaszeg, Vadász utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Szabóné Kiss Márta részére a bobitaovi@citromail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833712   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.