Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet

Szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakma irányelveinek megfelelően szervezi és irányítja az otthonban élő gondozottak foglalkoztatását. Szervezi és elősegíti az intézmény tradicionális ünnepeit, rendezvényeit. Biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a szabadidő kulturális eltöltését, a hitélet gyakorlásának feltételeit. Segíti az intézményen belüli kisközösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működtetését. Gondozási dokumentációt vezet, mentális, kulturális és aktivitást segítő programokat szervez, foglalkoztatást vezet, intézményen kívül és intézményen belül programokkal gazdagítja az intézmény lakóinak életét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális munkás,

        1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 9.3. pontjában meghatározott végzettség és szakirányú szakképesítés.

        Szociális területen szerzett 1 éves szakmai tapasztalat.

        Felhasználüi szintű MS Office (irodai alkalmazások).

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodássi jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen előélet, cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell).

        Külső pályázó esetén a munkáltató 4 hónapos próbaidőt köthet ki.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.

        Képzettséget igazoló dokumentumok másolatai.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszony igazolások.

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, valamint véleményezés és elbírálás céljából a pályázatának sokszorosításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verbói Tiborné nyújt, a 06-32/456-028. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-380 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-380, valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Verbói Tiborné részére a verboine.terike@szgyfnograd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Verboi Tiborné, Nógrád megye, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázati feltételeknek megfelelt pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat kiírója az általa létrehozott bizottság javaslata alapján dönt, fenntartva azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822299   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.