Marketing-reklám és kommunikációs szakember

Iparművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum
Kommunikációs,Regisztrációs-és Kiállítási-Szervezési Osztály

Marketing-reklám és kommunikációs szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 33-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iparművészeti Múzeum honlapjának, hírleveleinek szerkesztése frissítése tartalmi feltöltése. A honlap szolgáltatásainak fejlesztése. Közreműködés az időszaki kiállítások sajtó és marketing megjelenéseinek koordinálásában. Kapcsolattartás az Iparművészeti Múzeum külső munkatársaival. Kiállítások kommunikációs anyagának előkészítése. Múzeumi rendezvénysorozatok szervezésében való részvétel (Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napok, Vásárok stb.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kultúramenedzser,

        angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        kiváló írásbeli és szóbeli kifejező készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egy második világnyelv középszintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vermes Zoltán nyújt, a 4565-127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/9-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Marketing-reklám és kommunikációs szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/9-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Marketing-reklám és kommunikációs szakember.

        Elektronikus úton Kovács István részére a kovacs.i@imm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján
a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2016. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824408   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.