Helypénzszedő

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét
Piacfelügyeleti Osztály

helypénzszedő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Budai utca 2. a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet irányítása alá tartozó piacokon, vásárokon a rend kialakítása, fenntartása, a helypénzek beszedése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság és büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-30/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: helypénzszedő.         Postai úton, a pályázatnak a Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Budai utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ-30/2/2016, valamint a munkakör megnevezését: helypénzszedő.

        Elektronikus úton Bárdon János részére a piacfelugyelet@kecskemetipiacig.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató a piacfelügyeleti osztály vezetőjével személyes meghallgatást követően együttesen dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756403   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.