Néprajzos

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Néprajzos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Néprajzi Gyűjtemény gyűjteményvezetői feladatainak és a néprajzos-muzeológus feladatok teljes körű ellátása: a néprajzi gyűjtemény gondozása, fejlesztése, tárgygyűjtés (leltározás, nyilvántartás, raktári rend megtartása, revízió). A műtárgypiac folyamatos figyelése. Tudományos munka: feldolgozás és szakmai publikáció. Kiállítások szervezése, kiállítás rendezése. Részvétel az intézmény múzeumpedagógiai tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, néprajzi szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, együttműködési készség, rugalmasság, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Néprajzos.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 396/2016, valamint a munkakör megnevezését: Néprajzos.

        Elektronikus úton Viktor-Szabó Marianna részére a info@hatvanymuzeum.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvanymuzeum.net honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831830   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.