Rendszergazda

Igazságügyi Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Igazságügyi Hivatal
Informatikai Osztály

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Róna utca 135.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

54. feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazságügyi Hivatal informatikai hálózatának működtetése, felhasználó menedzsment, rendszerfejlesztés és karbantartás. Egyéb informatikai feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, informatikai területen szerzett végzettség, szakképzettség,

        rendszergazdai (Linux) - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Összeférhetetlenségi nyilatkozattételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, informatikai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        aktív hálózati egységek üzemeltetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Novell hálózati környezet ismerete (I.DAP tapasztalat) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        referencia

Elvárt kompetenciák:

        stratégiai, logikai gondolkodásmód,

        felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,

        csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

        önálló munkavégzésre való alkalmasság,

        dinamikus, precíz munkavégzés,

        nagy munkabírás,

        asszertív viselkedés,

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz, a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló feladóvevény másolata, nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Igazságügyi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAZDFO/1046-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Igazságügyi Hivatal címére történő megküldésével (1045 Budapest, Róna utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAZDFO/1046-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton hr@igazsagugy.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül, előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A kinevezéskor 6

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818887   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.