Informatikus

Igazságügyi Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Igazságügyi Hivatal
Informatikai Osztály

informatikus

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Róna utca 135.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

54. feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Igazságügyi Hivatal informatikai feladatainak ellátása, felhasználók informatikai támogatása. User management, jogosultságkezelés, eszközkarbantartás. Egyéb informatikai feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, informatikai területen szerzett végzettség, szakképzettség,

        informatikai területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Összeférhetetlenségi nyilatkozattételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, informatikai végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        hálozati üzemeltetési - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        referencia

Előnyt jelentő kompetenciák:

        stratégiai, logikai gondolkodásmód

        felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság

        csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

        önálló munkavégzésre való alkalmasság

        dinamikus, precíz munkavégzés

        nagy munkabírás

        asszertív viselkedés

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség

        Kiváló szintű szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz, a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló feladóvevény másolata, nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Igazságügyi Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAZDFO/1046-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Igazságügyi Hivatal címére történő megküldésével (1045 Budapest, Róna utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAZDFO/1046-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

        Elektronikus úton hr@igazsagugy.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül, előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A kinevezéskor 6

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818886   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.