Pedagógiai asszisztens

Ifjúság Utcai Óvoda - Debrecen

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ifjúság Utcai Óvoda - Debrecen

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen Ifjúság Utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utc, Bajcsy-Zsilinszky utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet- rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20.§(2) bek. d.) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógia asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00) , vagy a pedagógiai - és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés.

        Főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség.

        Legalább 1-3 évi szakmai tapasztalat.

        Az óvoda Pedagógiai Programjának ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,.

        Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előélet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ifjúság Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4025 Debrecen Ifjúság Utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézmény, Bajcsy-Zsilinszky utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Ifjúság Utcai Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ifjúság utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 349/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809759   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.