Segédápoló, gondozó

Időskorúak Otthona - Nagylózs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Időskorúak Otthona - Nagylózs

Segédápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9482 Nagylózs, Zrínyi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység ellátása, amely az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújt fizikai, mentális és életvezetési segítséget.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Erkölcsi Bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, felelősségteljes munkavégzés, csapatmunkában részvétel,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Almási-Boda Edit nyújt, a 99/536-048 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Időskorúak Otthona - Nagylózs címére történő megküldésével (9482 Nagylózs, Zrínyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-6/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Segédápoló, gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Időskorúak Otthona - Nagylózs címére történő megküldésével (9482 Nagylózs, Zrínyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-6/2016, valamint a munkakör megnevezését: Segédápoló, gondozó.

        Elektronikus úton Almási-Boda Edit részére a titkarsag@idosekotthona-nagylozs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény vezetője személyes elbeszélgetést folytat a pályázatot benyújtott jelöltekkel és azt követően dönt a kiválasztás eredményéről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.idosekotthona-nagylozs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768306   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.