Családsegítő

Idősek Napközi Otthona Család-és Gyermekjléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Idősek Napközi Otthona
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról szóló 1993.évi III.törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus szakember,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgár

        Munkaköri és egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekjóléti alap-vagy szakellátásban töltött szolgálati idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, határozottság,

        Önálló munkavégzés, megbízhatóság,elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség,rugalmasság,

        Kiváló szintű kommunikáció, tolerancia, empátia, alkalmazkodó készség,

        Hatáskör-illetékesség megfelelő ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Munkatársakkal való együttműkődési készség

        Kiváló kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Végzettséget igazoló diploma másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata, hogy a Gyvt.15.§.(8) bekezdésében foglaltak alapján kizáró ok nem ál fenn

        A pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Vagyonnyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turúné Letoha Bernadett nyújt, a 78/451-150; 06-20/418-0980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Idősek Napközi Otthona Család-és Gyermekjléti Szolgálat címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Nyúl utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 318-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Idősek Napközi Otthona Család-és Gyermekjléti Szolgálat címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Nyúl utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 318-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók értesítést kapnak személyes meghallgatásról.Ezt követően az intézményvezető dönt a munkakör betöltésére alkalmas személyről.A pályázat eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822468   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.