It makes sense that a company built on reinvention would look for the same thing in the people who work there. IBM is looking for people interested in transforming their experience into a career where real results are delivered for clients all over the world.

Študuješ VŠ? Hľadá Ťa IBM! Na pozíciu HR admin support

Auto req ID
007
IBM Business Group
CHQ/OTH
Krajina
Slovakia
Mesto/Okres/Obec
Bratislava
Vyžadované cestovanie
Bez cestovania
Pracovná oblasť
Human Resources
Pracovná pozícia
HR admin support
New Collar pozícia
Áno
Druh pracovného úväzku
Čiastočný úväzok
Druh pracovnej zmluvy
Doba určitá - dlhšie obdobie
Študuješ na VŠ a hľadáš prácu, ktorá by bola zaujímavým štartom v kariére?
Znie Ti HR príťažlivo?

Bol/a by si prvým kontaktom pre zamestnancov a ich spojka s HR oddelením, takže osobná aj mailová komunikácia s nimi by bola Tvojou dennou náplňou. Mal/a by si tiež na starosti osobné zložky zamestnancov a všetku potrebnú dokumnetáciu, ako aj aktualizáciu databázy zamestnancov.

Celkovo by si ziskal/a jedinečnú šancu dozvedieť sa a participovať na všetkých procesoch HR, od nástupu až po odchod zamestnanca.

Môže byť?

Stačí ak:
> si komunikatívny/a a nerobí ti problém rozprávať v angličtine
> baví ťa spoznávať ľudí z rôznych krajín
> dokážeš spoľahlivo pracovať s citlivými údajmi
> máš dostatok priestoru pravidelne venovať svoj čas okrem školy aj práci
> máš záujem získať nové skúsenosti a spoznať ako to chodí vo veľkej korporácii
> nám pošleš svoje CV :)
Prehlásenie o rovnosti príležitostí
Spoločnosť IBM sa snaží vytvárať diverzifikované prostredie a je hrdá, že sa môže radiť medzi zamestnávateľov, ktorí podporujú rovnosť príležitostí. Všetci kvalifikovaní uchádzači budú posudzovaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu identitu alebo orientáciu, národnostný pôvod, genetické vlohy, zdravotné postihnutie a vek. Spoločnosť IBM sa tiež zaviazala dodržiavať všetky postupy spravodlivého zamestnávania z hľadiska občianskej príslušnosti a prisťahovalectva.
ID: 3334536   Megjelentetés dátuma: 2018.03.13.