Óvodapedagógus

I. Sz. Összevont Óvoda - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

I.sz. Összevont Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1238 Budapest, Szitás utca 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkaköri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné Szabó Erzsébet nyújt, a 06-1-287-0095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a I. Sz. Összevont Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1238 Budapest, Szitás utca 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a I. Sz. Összevont Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1238 Budapest, Szitás utca 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 227/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Szántóné Szabó Erzsébet részére a szitasovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szántóné Szabó Erzsébet, Budapest, 1238 Budapest, Szitás utca 99. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832001   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.