Takarító

I.sz. Gazdasági Működtető Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

I. Sz. GMK József A. u. 4. sz. telephelyén

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9028 Győr, József A. u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az I. Sz. GMK József A. u. 4. sz. telephelyén takarítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okirat

        Büntetlen előéletről hatósági igazolás (erkölcsi bizonyítvány)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés Szilvia nyújt, a 96/510-680 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a I.sz. Gazdasági Működtető Központ címére történő megküldésével (9023 Győr, Szigethy Attila út 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-955/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a I.sz. Gazdasági Működtető Központ címére történő megküldésével (9023 Győr, Szigethy Attila út 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-955/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton Takács Edina részére a titkar@gek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Takács Edina, Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szigethy Attila út 109. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        gyor.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772192   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.