Családsegítő

Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Humán Szolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2225 Üllő, Ócsai út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és a gyermekvédelmi törvényben rögzített munkaköri feladatok ellátása városi szinten

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár a 15/1998(IV.30.)NM r. 2.sz.m.II/1.,

        szociális vagy oktatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű TEVADMIN kezelése és levelező rendszerek ismerete,

        erkölcsi bizonyítvánnyal ellátható munkakör

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális munkás,

        helyismeret kiemelt előnyt jelent

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű nagyfokú szociális érzékenység és ellátási rendszerek ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, szakmai motiváltság részletezése, végzettség igazolása,erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem feladását igazoló nyugta

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő címére történő megküldésével (2225 Üllő, Ócsai út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-392/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő címére történő megküldésével (2225 Üllő, Ócsai út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-392/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton dr. Gazsi Csaba igazgató részére a szabokata@ullohszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ullo.hu - 2016. október 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772104   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.