Családsegítő munkatárs

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása a szociális munka eszközeivel. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39§ - 40§ által meghatározott feladatok ellátása, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 8§-9§ és 13§-18§ által meghatározott feladatok ellátása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64§ által meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felső fokú szociális alapvégzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.számú melléklete II. rész alapján előírt képesítési előírás szerint.,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen; nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázónál a 1997.évi XXXI. évi tv. 15 § (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Farsang Szilvia nyújt, a 62/254-283; +36306452851 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa Gy. utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-569/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6782 Zákányszék, Dózsa György utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-569/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő munkatárs.

        Személyesen: Lázárné Papp Ilona, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott írásos pályázatok elbírálását követően a kiválasztott személyek személyes meghallgatása alapján történik a kiválasztás

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Délmagyarország

        www.hoszkp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831947   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.