Kisgyermekgondozó, -nevelő (helyettesítő)

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
Egyesített Bölcsődei Intézmény

kisgyermekgondozó, -nevelő (helyettesítő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év 4 hónap próbaidővel –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és lelki fejlődésének elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek birtokában segíteni a kisgyermek harmonikus fejlődését, az aktivitás és az önállóság alakulását. Nyilvántartások, egyéni dokumentáció vezetése.
Kapcsolattartás a szülőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozó, -nevelő,

        hasonló munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016 EBI , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermekgondozó, -nevelő (helyettesítő).         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016 EBI, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermekgondozó, -nevelő (helyettesítő).

        Személyesen: Aranyné Gallyas Zsuzsanna, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperpressz - 2016. október 7.

        Városi Televízió Képújság

        www.kapcsolatkozpont.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapcsolatkozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757536   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.