Vezetői megbízás

HImod Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Himodi Napköziotthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12. 01. - 2021.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12. 01. - 2021.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9362 Himod, Fő utca 93.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, az óvodás korú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, együttműködés a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okmányok

        a pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról

        a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        Erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Módos Ferenc nyújt, a 203557650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a HImod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9362 Himod, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 630-2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezetői megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a HImod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9362 Himod, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 630-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: vezetői megbízás.

vagy

        Személyesen: Módos Ferenc polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9362 Himod, Kossuth Lajos utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kultúrális Közlöny - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.himod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761459   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.