Védőnő

Hévízgyörk Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hévízgyörk Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 123.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő diploma,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        • Főiskola, védőnő diploma, • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), • Három hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent, Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó készség, önnálló munkavégzési képesség, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképes szakmai önéletrajz, • Végzettséget igazoló okiratok másolata, • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata • Motivációs levél, • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukesné Csábi Ágnes nyújt, a 0630-373-3492 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1519/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1519/2016., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Személyesen: Lukesné Csábi Ágnes, Pest megye, 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hevizgyork.hu - 2016. október 3.

        Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hevizgyork.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750210   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.