Óvodavezető

Hevesvezekény Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Fő út 62.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban foglaltak ellátása. Az intézmény felelős, egyszemélyi vezetése, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti, szakszerű működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, közoktatás vezető szakképezettség,

        vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        az iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Éva polgármester nyújt, a 36/495- 084 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hevesvezekény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3383 Hevesvezekény, Fő út 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-972/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hevesvezekény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-972/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Tóth Éva, Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Fő út 62. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hevesvezekeny.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hevesvezekeny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761468   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.