Gyámügyi szakügyintéző

Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hevesi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja szerinti Szociális és gyámügyi feladatkörnek megfelelő felsőfokú végzettség

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4-11/A.§-ában meghatározott járási gyámügyi feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása, az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, hatósági döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016.évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben előírt szakképzettség, • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogász, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség, • Közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, • Gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat vagy egyéb közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint), • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, • Erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóthpál Csaba hivatalvezető nyújt, a 36/795-081 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Járási Hivatala címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/830/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hevesi Járási Hivatala címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/830/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Heves Megyei Kormányhivatal honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/heves honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765391   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.