Óvodapedagógus

Hevesaranyosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hevesaranyosi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3322 Hevesaranyos, Petőfi Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés általános feladatai

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        oklevél másolata,

        fényképes szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartáné Lehócky Anna nyújt, a 06307762049 vagy 0636483006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hevesaranyosi Óvoda címére történő megküldésével (3322 Hevesaranyos, Petőfi Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hevesaranyosi Óvoda címére történő megküldésével (3322 Hevesaranyos, Petőfi Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816707   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.