II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző

Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Osztály

II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.

Ellátandó feladatok:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 11.1. Építésügyi hatósági feladatkör
11.4. Település- és területfejlesztési, terület- és településrendezési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a területfejlesztési és - rendezési tervekkel összefüggő területi feladatok ellátásában, illetőleg az ezekkel kapcsolatos térségi koordinációban, és/vagy a másodfokú építésügyi hatósági feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építészmérnök, építőmérnök,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Építésügyi hatósági, vagy igazgatási területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szervező, koordináló képesség, ügyfél centrikus hozzáállás

        Kiváló szintű önálló döntéshozatali képesség

        Kiváló szintű rugalmasság, terhelhetőség

        Kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fajcsák Dénes nyújt, a 0670/374-0638 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/876/2016. , valamint a munkakör megnevezését: II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HE/HUM/876/2016., valamint a munkakör megnevezését: II. fokú építésügyi hatósági szakügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Fajcsák Dénes részére a fajcsak.denes@heves.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/03/23000/epitesugyi_hatosagi_szakugyintezo_1115.pdf#!Documen - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822526   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.